PERSONLIGT FREMMØDE VED RECEPTFORNYELSE AF VANEDANNENDE MEDICIN

Sundhedsstyrelsen har indskærpet at receptfornyelse af vanedannende medicin skal ske ved personligt fremmøde hos egen læge.

Med vanedannende medicin menes:

  • OPIOIDER (fx morfin, tramadol, kodein)
  • BENZODIAZEPINER ( beroligende medicin og sovetabletter)
  • ADHD ( enkelte præparater)

Opstramningen sker som led i et forsøg på at reducere forbruget af vanedannende medicin i Danmark. Udover at medicinen kan medføre afhængighed, har lægemidlerne også andre bivirkninger, bl.a. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne og de kan hos nogle fremkalde svimmelhed eller faldtendens.

For fremtiden vil det derfor kun være muligt at forny recepter ved PLANLAGTE KONSULTATIONER:
Årskontrol: 1 gang årligt planlægges behandlingen ved lægekonsultation.
Receptfornyelsen hver 6-12 uge foregår ved planlagt sygeplejerskekonsultation.

Du kan altså IKKE forny recepter i telefonen, via hjemmesiden eller ved at henvende sig spontant i sekretariatet. Vi håber på at nedsætte forbruget af vanedannende medicin hos vores patienter og håber på patienternes opbakning til de nye retningslinjer. Ved tvivlsspørgsmål bedes henvendelsen rettet til din læge og ikke lægehusets personale. Du kan læse mere om sundhedsstyrelsens vejledning på nedenstående link: