VI TILBYDER IKKE LÆNGERE REJSEVACCINATIONER

Privatkonsultation (max 15 minutter alt inkl) 350,-

+ evt laboratorieydelser mm

Private attester:

Ydelse Pris
Lille frihåndsattest (max 15 min alt inkl) 350,-
Større attester afregnes for medgået tid, pr påbegyndt 30 min 700,-
Rejseafbestillingsattest 600,-
Mulighedserklæring 400,-
Sygemelding betalt af arbejdsgiver 500,-
Kørekort <70 år 350,-
Kørekort >70 år 500,-
Tillæg ved udfyldelse af diabetesblanket 125,-

HUSK at synet skal måles både med og uden korrektion.

HUSK derfor briller/linser

Medbring foto.

Private vaccinationer:

Vi tilbyder ikke længere rejsevaccinationer men henviser i stedet til rejsevacccinationsklinikker, f eks på apoteket.

Influenza:

Hvis du ikke tilhører en risikogruppe, men ønsker vaccination for egen/arbejdsgivers regning fra     1/11 – 31/12  er prisen 180 kr.

Lungebetændelse:

Der anbefales til risikogrupper et program bestående af to vacciner

1) Prevenar

Der gives tilskud til vaccinen og dækning af vaccinationsgebyr til følgende:

 • Personer med:
  • Udført/planlagt splenektomi
  • Organtransplantation
  • Cohclear-implantation
  • Manglende miltfunktion
  • Likvorlækage
  • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Immunsuppression (fx ved HIV-infektion eller lymfom)
  • KOL hos ældre > 65 år
  • FEV1 < 40 % af forventet
  • Hjerteinsuffciens hos ældre > 65 år
  • Diabetes mellitus hos ældre > 65 år.
 • Personer < 18 år med:
  • Cyanotiske hjertesygdomme
  • Hjerteinsufficiens
  • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • Palliativ operation for hjertesygdom
  • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
  • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • Nefrotisk syndrom
  • Immundefekter, ekslusiv agammaglobulinæmi og Svær Kombineret Immundefekt (SCID).

2) Pneumowax (gives minimum 8 uger efter prevenar)

Der gives tilskud til vaccinen og dækning af vaccinationsgebyr til følgende:

 • Personer med:
  • Udført/planlagt splenektomi
  • Organtransplantation
  • Cohclear-implantation
  • Manglende miltfunktion
  • Likvorlækage
  • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Immunsuppression (fx ved HIV-infektion eller lymfom).
 • Personer < 18 år med:
  • Cyanotisk hjertesygdom
  • Hjerteinsufficiens
  • Palliativ operation for hjertesygdom
  • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
  • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • Nefrotisk syndrom
  • Immundefekter, ekslusiv agammaglobulinæmi og Svær Kombineret Immundefekt.
 • For øvrige patienter er pneumowaxvaccinen uden tilskud og vaccinationsgebyret er 180,-