Telefonkonsultation

Telefonen er åben fra kl. 8 – 13 (Pause 10.00 – 10.30). Ønsker du akut tid/besøg, eller telefonkonsultation med lægen RING INDEN kl. 9.30 og lægen ringer tilbage mellem kl. 9.30 – 10.30.

E-konsultation

Der kan stilles korte spørgsmål til lægen via e-konsultation. Komplicerede problemstillinger kræver konsultation. Vi frabeder os vedhæftede billeder medmindre dette er aftalt med lægen. Kørsel til lægen skal visiteres via Borgerservice hvoraf nedenstående kriterier skal være opfyldt.

  • Du skal være bosiddende i Fredericia kommune på Tlf. 7210 7000
  • Du skal være omfattet af lov om social pension (være pensionist).
  • Du skal være gruppe 1 sikret i sygesikringen
  • Du skal på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse være ude af stand til at benytte offentlige transportmidler.

Medbring Sygesikringsbevis ved konsultation, eller scan dit sundhedskort via app. Sygesikringskortet bliver ikke kun brugt til at registrere at du er kommet, men også som “bevis” overfor Regionen, at du faktisk har været ved lægen. Betragt sygesikringskortet som et betalingskort, hvor du allerede har betalt over skatten og blot mangler at køre kortet gennem en læser, for at regionen kan se det. Ved gentagne forglemmelser, har lægen jf. aftalen med regionen, ret til at opkræve privathonorar for konsultationen.

Receptfornyelse via nettet er kun til vanlig medicin.

OBS: op til 5 dages svartid. Ved ændring i medicin, dosis, antal eller ny behandling kan denne funktion ikke benyttes.

Bemærk: Tidsbestilling til attester skal ske telefonisk.

Tid til årskontroller : Ring venligst til sekretæren

Blodprøver

Blodprøver der er lægeordneret, tages dagligt af sekretærerne og sygeplejersken. Alle dage fra kl. 08.00 til 12.30 undtagen onsdag. 

Uddannelseslæge

Vi er engageret i vore kollegaers videreuddannelse. Derfor vil der ofte arbejde uddannelseslæger i vores praksis. I disse ansættelser opnår de viden og kompetence, som de kan bygge videre på i speciallægeuddannelsen. Ansættelsen varer typisk 6 måneder. Vi sætter en ære i at uddanne gode læger i vores praksis. Det betyder, at den uddannelsessøgende læge altid har en af os ”gamle” de kan kalde på, hvis de har problemer. Det betyder, at du trygt kan benytte vores uddannelseslæger.