TAK FORDI DU MELDER AFBUD
Når du melder afbud, hjælper du en anden patient, tak for det:)

Telefonkonsultation

Telefonen er åben fra kl. 8 – 13 (Pause 10.00 – 10.30). Ønsker du akut tid/besøg, eller telefonkonsultation med lægen RING INDEN kl. 9.30 og lægen ringer tilbage mellem kl. 9.30 – 10.30.

E-konsultation

Der kan stilles korte spørgsmål til lægen via e-konsultation. Komplicerede problemstillinger kræver konsultation. Vi frabeder os vedhæftede billeder medmindre dette er aftalt med lægen.

Kørsel til lægen skal visiteres via Borgerservice hvoraf nedenstående kriterier skal være opfyldt.
Kontakt Fredericia kommune på Tlf. 7210 7000

Receptfornyelse via nettet er kun til vanlig medicin.
Ved ændring i medicin, dosis, antal eller ny behandling kan denne funktion ikke benyttes. OBS: op til 5 dages svartid.

Uddannelseslæge

Vi er engageret i vore kollegaers videreuddannelse. Derfor vil der ofte arbejde uddannelseslæger i vores praksis. I disse ansættelser opnår de viden og kompetence, som de kan bygge videre på i speciallægeuddannelsen. Ansættelsen varer typisk 6 måneder. Vi sætter en ære i at uddanne gode læger i vores praksis. Det betyder, at den uddannelsessøgende læge altid har en af os ”gamle” de kan kalde på, hvis de har problemer. Det betyder, at du trygt kan benytte vores uddannelseslæger.

Blodprøver der er lægeordineret, tages dagligt af sekretærerne og sygeplejersken. Alle dage fra kl. 08.00 til 12.30