Troels Kjær Hansen

Troels Kjær Hansen

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Odense Universitet 1997
Speciallæge i Almen Medicin 2004
Praktiserende læge 2007
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Marianne Bendtsen

Marianne Bendtsen

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Odense Universitet 2001
Speciallæge i Almen Medicin 2009
Praktiserende læge 2013
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Kasper Eriksen

Kasper Eriksen

Uddannelseslæge

Jeg blev læge i juni 2023, uddannet fra Syddansk Universitet og har inden ansættelsen her i huset haft et halvt års ansættelse på ortopædkirurgisk afdeling i Vejle. 
Inden jeg blev færdiguddannet, havde jeg ansættelse 2,5 år i et andet lægehus, så jeg kommer ikke helt uden erfaring fra almen praksis.