Praksis bestod oprindeligt af 2 solopraksis der i 2003, sammen med endnu en større kompagniskabspraksis,  flyttede fra bymidten i Fredericia, ud i det nyetablerede lægehus på Venusvej. Da læge Poul Erik Poulsen ønskede at gå på pension, valgte læge Erik Østerballe at købe sin kollegas praksis mhp fusion.  Derefter etablerede han i 2007 kompagniskab med læge Troels Kjær Hansen, efter at denne forinden havde haft en længere periode som amanuensis overtog fra kollega, der gik på pension.

I 2013 valgte læge Erik Østerballe at gå på pension. Læge Marianne Bendtsen, der forinden havde haft en tid som amanuensis, indvilligede i at købe sig ind i klinikken.

Praksis er således i dag en kompagniskabspraksis bestående af to speciallæger i Almen Medicin, hhv. Læge Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen.

I dag har praksis ansat 2 sekretærer, Britta Irani, og Jytte Vestergaard, samt en konsultations sygeplejerske, Nina Christensen.

Da Jytte Vestergaard d. 1/4 2023 går på pension, er Dorthe K Jeppesen startet som sekretær.

Desuden har praksis i en årrække deltaget i videreuddannelse af yngre læger i Klinisk Basisuddannelse og introduktionslæge.

Klinikkens læger deltager aktuelt ikke i lægevagtskørsel.

Praksis har samarbejdsaftale med kollegapraksis i samme lægehus, herunder bla. fælles vagtordning mm. Herudover samarbejdes med kolleger i byen bla. i ferieperioder, og der er samarbejde med øvrige sundhedsfaglige og kommunale fagpersoner iht gældende regler og aftaler.

Som uddannelseslæge i praksis indgår man i den almindelige daglige arbejdsdag, under faglig supervision af principallægerne. Man tilbydes også deltagelse i sociale aktiviteter, som afholdes af praksis i løbet af året.

Normalt tages der kontakt til kommende uddannelseslæger forud for ansættelsen, og der tilbydes ”hilse på møde”. De første dage efter ansættelsen, er der afsat tid til introduktion, herunder introduktion i EDB system, honorartabel, børnejournal og diagnosekodning mm. Der er ikke sat patienter på til uddannelseslægen på forhånd, men uddannelseslægen introduceres hertil i løbet af de første dage i praksis, med god tid sat af, og i et tempo, der aftales med uddannelseslægen.

Der vil også blive formel introduktion i akutberedskab i klinikken.

Der vil kort efter ansættelsen blive afholdt introduktionssamtale med tutorlæge, og der aftales også tid for midtvejs – samt slutevaluering. Ifm med disse samtaler gives feedback og opflg. ang. kompetencer, og logbog udfyldes.

Arbejdsdagen er fra kl. 08-15.30, fredag dog til kl 15 i alt 37 timer/uge. Uddannelseslægen sørger for at udfylde de til regionen krævede tidsskemaer, og sørger for at få disse forelagt tutorlæge til underskrivelse.

Uddannelseslægen forventes i løbet af sin tid i praksis, at deltage i den interne eftermiddagsvagt under supervision af tilstedeværende principallæge. Det vil også være naturligt, at uddannelseslægen prøver kræfter med mindre administrative opgaver og kvalitetsudvikling, samt deltager i klinikkens personalemøder .

Det er klinikkens ambition, at de uddannelselæger, der har forløb i klinikken-

  • vil opleve god faglig udvikling under trygge rammer.
  • vil føle sig velkommen og ligeværdig med klinikkens øvrige læger og klinikpersonale.
  • vil opnå en god introduktion til specialet Almen Medicin og opnår respekt for specialet.
  • får indsigt i de udfordringer, der er i den almen medicinske hverdag, både i forhold til patientkontakt og behandling, samarbejde med sekundærsektoren og de kommunale og sociale samarbejdspartnere, samt den almindelige klinikdrift.

Vi glæder os til at tage godt imod.

Mvh

Lægerne Bendtsen og Kjær Hansen

Venusvej 2, 7000 Fredericia