Praksis er således i dag en kompagniskabspraksis bestående af to speciallæger i Almen Medicin, hhv. Læge Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen.

I dag har praksis ansat 2 sekretærer, Britta Irani, og Annette Granhøj samt 2 konsultations sygeplejersker, Nina Christensen.& Mona Ærbo Hansen

Desuden har praksis i en årrække deltaget i videreuddannelse af yngre læger i Klinisk Basisuddannelse og introduktionslæge.

Praksis har samarbejdsaftale med kollegapraksis i samme lægehus, herunder bla. fælles vagtordning mm. Herudover samarbejdes med kolleger i byen bla. i ferieperioder, og der er samarbejde med øvrige sundhedsfaglige og kommunale fagpersoner iht gældende regler og aftaler.

Som uddannelseslæge i praksis indgår man i den almindelige daglige arbejdsdag, under faglig supervision af principallægerne. Man tilbydes også deltagelse i sociale aktiviteter, som afholdes af praksis i løbet af året.

Normalt tages der kontakt til kommende uddannelseslæger forud for ansættelsen, og der tilbydes ”hilse på møde”. De første dage efter ansættelsen, er der afsat tid til introduktion, herunder introduktion i EDB system, honorartabel, børnejournal og diagnosekodning mm. Der er ikke sat patienter på til uddannelseslægen på forhånd, men uddannelseslægen introduceres hertil i løbet af de første dage i praksis, med god tid sat af, og i et tempo, der aftales med uddannelseslægen.

Der vil også blive formel introduktion i akutberedskab i klinikken.

Der vil kort efter ansættelsen blive afholdt introduktionssamtale med tutorlæge, og der aftales også tid for midtvejs – samt slutevaluering. Ifm. med disse samtaler gives feedback og opfølg. ang. kompetencer, og logbog udfyldes.

Arbejdsdagen er fra kl. 08-15.30, fredag dog til kl. 15 i alt 37 timer/uge. Uddannelseslægen sørger for at udfylde de til regionen krævede tidsskemaer, og sørger for at få disse forelagt tutorlæge til underskrivelse.

Uddannelseslægen forventes i løbet af sin tid i praksis, at deltage i den interne eftermiddagsvagt under supervision af tilstedeværende principallæge. Det vil også være naturligt, at uddannelseslægen prøver kræfter med mindre administrative opgaver og kvalitetsudvikling, samt deltager i klinikkens personalemøder .

Det er klinikkens ambition, at de uddannelse læger, der har forløb i klinikken-

  • vil opleve god faglig udvikling under trygge rammer.
  • vil føle sig velkommen og ligeværdig med klinikkens øvrige læger og klinikpersonale.
  • vil opnå en god introduktion til specialet Almen Medicin og opnår respekt for specialet.
  • får indsigt i de udfordringer, der er i den almen medicinske hverdag, både i forhold til patientkontakt og behandling, samarbejde med sekundærsektoren og de kommunale og sociale samarbejdspartnere, samt den almindelige klinikdrift.

Vi glæder os til at tage godt imod.

Mvh
Lægerne Bendtsen og Kjær Hansen
Venusvej 2, 7000 Fredericia